За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Участие в научната конференция

3.10.2017
На 3.10.2017 г. в Киев се проведе XVI Международна научно-практическа конференция «Съвременни информационни технологии за управление на екологичната безопасност». В конференцията взе участие партньорът в нашето бюро – д-р Даниел Бенатов, с доклад на тема: «ГИС*-поддръжка при сертифицирането на водохранилища и езера в Украйна». * ГИС – Географска информационна система
Обратно към новини списък