За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Брекзит: Последици за притежатели на марки и дизайни на ЕС

17.06.2020
Британското правителство потвърди, че преходният период няма да бъде удължен. Какво следва? От 1 февруари 2020, Великобритания официално не е страна членка на Европейския Съюз. До края на договорения преходен период, това не се отразява на европейските търговски марки и дизайни - всички европейски правила остават в сила и на територията на Великобритания, и всички процедури в Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост (СЕСИС/EUIPO) остават непроменени. На 12 юни 2020, британското правителство потвърди, че преходният период ще приключи на 31 декември 2020. След края на преходния период, Британската служба за интелектуална собственост (БСИС) автоматично и безплатно ще издаде еквивалентна британска регистрация за всички съществуващи регистрирани европейски марки и дизайни, включително тези, регистрирани по международен ред и посочващи ЕС като територия за закрила. Тези еквивалентни марки и дизайни ще бъдат записани със същите дати на заявяване и приоритет като съществуващите европейски регистрации. Еквивалентните британски регистрации ще са национални. Съответно, за да се удължи тяхното действие, за в бъдеще ще трябва да бъдат плащани отделни национални такси в БСИС. Що се отнася до заявени европейски марки и дизайни, които все още не са регистрирани към края на преходния период, ще е необходимо те да бъдат заявени отделно във Великобритания, и да бъдат платени съответните британски такси. Ако тези заявки се подадат в рамките на 9 месеца от края на преходния период, те ще се ползват с датата на заявяване и приоритет на европейските заявки. Заявките ще бъдат разглеждани по национален ред и ще бъде извършена отделна експертиза от БСИС. Ако имате въпроси относно интелектуалната собственост и Брекзит, и как Вашият бизнес би могъл да бъде засегнат, свържете се с нашия екип за експертна консултация.
Обратно към новини списък