За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Изменения в закона за Патентите и регистрацията на Полезните Модели

4.01.2021
На 30 октомври влязоха в сила най-новите изменения в закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Новите разпоредби правят множество промени. Например, законът урежда предлагане на електронни услуги от Патентното Ведомство, отменя се изискването за отделно искане за експертиза за български патенти, намаляват се сроковете за се за възстановяване на изпуснат срок, урежда се участието на адвокати като представители пред ПВ, професията „Представител по Индустриална Собственост“ се признава като регулирана професия, внася се възможност да се спре съдебно дело за нарушение на база на опозиция пред Европейското патентно ведомство и др. Акценти: Патентното Ведомство предлага нови електронни услуги, по този начин предлагайки повече възможности за внасяне на документи към ПВ за заявителите. Отменя се изискването за подаване на отделно искане за експертиза за български патент. Досега, при подаване на заявка за български патент, заявителят трябваше да подаде отделно искане за експертиза в рамките на 13 месеца от заявката. Отмяната на това изискване е добро за заявителите, тъй като вече има един срок по-малко за следене, съответно административното бреме се облекчава. Също така, това премахва клопката, в която преди попадаха някои заявители (особено такива без професионални представители), които, без да знаят за допълнителното изискване, губеха своите заявки, понеже не бяха подали отделно искане за експертиза. Остават таксите за експертиза и публикация, но те вече ще се плащат заедно със заявката, вместо в 13-месечен срок както преди. Значително се намаляват се сроковете за подаване на искане за възстановяване на срокове. Според новите разпоредби, заявители могат да подадат искане за възстановяване на срокове в рамките на три месеца от изпуснатия срок, но не по-късно от един месец от отпадането на причината за пропускането на срока. Това е значително намаление спрямо предишните срокове от съответно 1 година/3 месеца, и несъмнено ще бъде в ущърб на заявителите. Изключително важно е много стриктно да се следят всички срокове. Очакваме, че в следствие на промените, исканията за възстановяване на срокове пред ПВ ще намалеят значително. Промени в процедурата за спиране на съдебно производство. Досега, съдебно дело за нарушение на патент в България можеше да бъде спряно, ако нарушителят подаде искане за обявяване недействителност на патента или заличаване на регистрацията на полезния модел. Но, нямаше такава възможност при възражение срещу патент в Европейското Патентно Ведомство. Вече, тази пролука в законодателството е запълнена, и съдебно дело в България може също да бъде спряно при възражение пред Европейското Патентно Ведомство, или еквивалентна процедура пред Единният Патентен Съд, когато той започне да функционира. Несъмнено, това е стъпка в правилната посока, която беше инициирана от професионалните кръгове на представителите по интелектуална собственост, включително и от нашето бюро. Процедурата за придобиване на сертификати за допълнителна закрила е описана в повече детайли, подобрявайки хармонизацията с европейските разпоредби в тази област. В крайна сметка, измененията в закона внасят някои необходими и чакани разпоредби. Въпреки това, правните и процедурни изисквания остават сложни. Свържете се с нашия екип в България и нашите опитни професионалисти ще Ви помогнат успешно да постигнете своите цели в областта на патентите и полезните модели. Свържете се с нас за експертна консултация.
Обратно към новини списък