За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Безвъзмездни европейски средства за Марки и Дизайни

11.01.2021
За тези от вас, които имат намерение да заявяват марки и дизайни тази година, се открива възможност за осъществяване на спестявания. Европейският съюз отвори специален фонд от 20 милиона евро за насърчаване на използването на интелектуална собственост от Малки и Средни Предприятия (МСП). За одобрени кандидати, фондът ще осигури до 1500 евро субсидии, които могат да се използват за възстановяване на 50% от държавните такси за заявка на търговски марки и промишлени дизайни. Също така, финансирането може да се използва за услугата IP Scan – предварителна диагностика за идентифициране на регистрируеми права. Какъв е процесът:
  1. Трябва да сте малко или средно предприятие по критериите на ЕС (с по-малко от 250 служителя, както и оборот от по-малко от 50 милиона евро или баланс по-нисък от 43 милиона евро)
  2. Кандидатствате за средства в определения прозорец за финансиране – от 11 до 31 януари, от 1 до 31 март, от 1 до 31 май, от 1 до 31 юли, от 1 до 30 септември 2021, както и от 1 до 30 октомври 2021. За целта трябва да подготвите свидетелство за данъчна регистрация или регистрация по ДДС, както и свидетелство за банкова сметка.
  3. Ако получите положителен отговор, в рамките на 30 дни от решението, можете да подадете заявка за марка или дизайн, или да пристъпите към използване на услугата IP Scan.
  4. След като заявките са подадени, изисквате финансирането от европейските власти, които го предоставят в рамките на един месец.
Практически съображения
  1. Ако досега сте се колебали дали да защитите марката или дизайна си, съфинансирането Ви дава удобна възможност да придобиете закрила на достъпна цена. Например, при регистрация на европейска марка, спестяванията са минимум 425 евро.
  2. Финансирането може да се изчерпа бързо, така че е добре да се кандидатства възможно най-скоро.
  3. Одобрението за финансиране отнема известно време и съответно забавя регистрацията. Все пак, може да оползотворите това допълнително време с подготвителни действия като например проучване.
  4. Консултирайте се със специалист преди да подадете заявките си, за да сте сигурни, че Вашите марки и дизайни са изготвени изрядно и Ви дават необходимата за Вашия бизнес закрила.
Вижте и нашия уебинар с практически съвети в областта. Повече информация, както и формулярът за кандидатстване, са достъпни на сайта на Европейската служба по интелектуална собственост. В новата 2021, ние продължаваме да сме на Ваше разположение с експертни съвети и услуги в областта на марките и дизайните. Свържете се с нашия екип и ще се радваме да допринесем за Вашия успех.
Обратно към новини списък