За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Европейският патент – ключ към успеха на вашите технологии на европейския пазар

25.05.2021
Както знаем, патентът е много  ефективно средство за постигане на търговско предимство за Вашите изобретения и нови технологии. Чрез този правен документ, придобивате монопол върху технологията в даден пазар, като се забранява на други лица да използват и продават тази технология без Ваше разрешение. Тази правна защита е ключова за успешната реализация на изобретенията на пазара. Като страна-членка на ЕС, България е част от единния европейски пазар – това дава свободен достъп на българския бизнес до един от най-големите и най-богати пазари на света – съответно, пробиването на този пазар може да донесе значителни приходи. Как да се сдобием с патентна защита, и съответно търговско предимство, в Европа? Трябва да се отбележи, че патентите са териториални документи и важат само за територията, за която са издадени. Но, все още няма единен патент на Европейския съюз – т.е. във всяка държава трябва да бъде издаден отделен патент. Също така, патентоването е еднократно – то може да се направи само веднъж, и то само когато продуктът е все още нов, т.е. преди въвеждането на продукта на пазара, или друго показване пред публиката. Най-общо казано, има два варианта да получим патентна защита за цяла Европа. Възможно е да се подадат национални заявки за патент – това обикновено не е практично, тъй като е свързано с високи разходи - ще се наложи да се платят такси за заявяване във всяко национално патентно ведомство, както и да се наемат местни представители, които да движат процедурата във всяка държава. Освен това, ще трябва едновременно да се следят множество срокове и да се водят процедури на различни езици, както и да се комуникира с много лица от различни държави – това създава допълнителна административна тежест и също така увеличава възможностите за допускане на грешки. По-добрият вариант е да се използва системата на Европейския Патент. Тя дава възможност с по-ниски разходи и административно бреме да се постигне защита на европейския пазар. Само с една заявка към Европейското Патентно Ведомство, подадена от един представител в България, може да получите закрила в до 44 държави. Води се само една процедура, върху която може да съсредоточите цялото си внимание, а като има проблеми, да ги обсъдите с Вашия представител на родния български език. Когато Европейското Ведомство издаде патента Ви, ефектът е, че получавате национални патенти в до 38 страни-членки на Европейската Патентна Конвенция. Тези патенти са автоматично валидни за някои държави (Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Швейцария, Люксембург), а за други (например Италия, Испания и др.), първо трябва да се предостави превод на местния език. Също така, трябва да се отбележи, че европейският патент може да Ви даде защита и в някои държави извън Eвропа – Мароко, Тунис и Камбоджа. Отделно, има държави като Русия, Украйна и Беларус, които не участват в системата на Европейския Патент, съответно за тях трябва да се действа по различен начин. Когато сте създали нещо ново и смятате, че то може да бъде изобретение, от първостепенно значение е да се консултирате с опитен експерт в областта на патентите още в началото на процеса, и да изготвите стратегия за защита, включително чрез използването на Европейски Патент. Както казахме, патентоването е еднократно, става въпрос за сложна правна материя и има значителни разходи. Ако не сте внимателни, може да загубите правото си да получите патент и търговско предимство за Вашето изобретение, а направените разходи да бъдат напразно. Каква ще бъде Вашата стратегия зависи от специфичните обстоятелства на Вашия бизнес. Свържете се с нас за експертна консултация.
Обратно към новини списък