За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Промишленият дизайн – мощен инструмент за защита на вашите продукти

15.07.2021
Редом с патентитите, които защитават иновации и зобретения, и търговските марки, които защитават брандове, промишленият дизайн е един от важните обекти на интелектуалната собственост и правилното му използване може да доведе до търговски успехи за бизнеса. Промишленият дизайн защитава видимият външен вид на продукт или на част от него, определени от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание, или комбинация от тях. На практика, това може да даде защита на всякакви продукти – дрехи и модни артикули, мебели, опаковки и етикети, лога, шрифтове, орнаменти, уеб страници и много други. За да може един обект да подлежи на регистрация като промишлен дизайн, законът изисква той трябва да е нов и оригинален. За да е нов, трябва такъв дизайн да не е бил показван на публиката никъде по света преди неговото заявяване в Патентното Ведомство. За да е оригинален, дизайнът трябва да оставя в информирания потребител различно цялостно впечатление от това на други съществуващи дизайни. Регистрираният промишлен дизайн дава ексклузивни права на собственика да използва и да се разпорежда с дизайна, както и да забрани на трети лица да го използват или копират. Валидността му е до 25 години. Защитата е териториална – може да е национална (за една държава), регионална (например за ЕС или Бенелюкс), или по международен ред (за множество държави). В сравнение с търговската марка, промишленият дизайн предоставя по-ниско ниво на закрила. За разлика от дизайна, марката няма ограничение на срока на валидност. Отделно, при марките липсват изискванията за новост и оригиналност. Тогава, защо е полезна регистрацията на промишлен дизайн? На първо място, дизайнът може да защити обекти, които не са способни да бъдат търговски марки. Например, марките не могат да бъдат описателни за стоките и услугите, за които се регистрират, или да указват тяхното качество . Не би могло да се регистрира като марка "най-хубавият чай на света" за стоката "чай". За сметка на това, етикет включващ тази фраза, както и ново и оригинално оформление, може да се защити като промишлен дизайн. Така, собственикът ще има монопол върху производството и продажбата на артикули с точно този етикет. По подобен начин, промишленият дизайн може да защити и продукти, които не могат да се патентоват. Например, технологията на автомобилния фар е известна и продукти, които използват тази технология не получават нова патентна защита. За сметка на това, фар с нов и оригинален външен вид може да бъде защитен като промишлен дизайн и по този начин собственикът му ще разполага с монопол върху производството и продажбата на такива фарове. Други основни предимства на промишления дизайн са по-ниската цена, както и опростената и бърза процедура за регистрация. В Европейския съюз, таксите за регистрация на дизайн са почти четири пъти по-ниски от тези за марка, а регистрацията може да се получи за по-малко от месец (сравнено с поне 6 месеца за марка). Това позволява на бизнеса бързо и ефективно да въведе своите стоки на пазара, със спокойствието, че се ползва с правна закрила. Това е особено полезно за бизнеси с продукция, която често променя външния си вид, като например дрехи и модни аксесоари и консуматорски стоки. Също така, промишленият дизайн може ефективно да защити маркетинговите решения за продуктите като етикети, oпаковки, лога, уебстраници и други. Ако мислите, че ваш продукт може да бъде защитен с промишлен дизайн, добре е да се консултирате с експерт по интелектуална собственост, който ще ви помогне да анализирате ситуацията и да задвижите необходимите процедури по регистрация. Каква ще бъде Вашата стратегия, зависи от специфичните обстоятелства на бизнеса Ви. Свържете се с Патентно Бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ за експертна консултация.
Обратно към новини списък