За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Беларус вече е част от Хагската система за международна регистрация на дизайни

6.10.2021
По-рано тази година, Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС), съобщи, че Беларус се присъедини към Хагската Спогодба зa международна регистрация на промишлени дизайни. Хагската система позволява да защитите своя промишлен дизайн в 92 държави, между които вече и Беларус, чрез една международна заявка, без необходимост да се наема местен представител в целевата територия, и без да се следва национална процедура на местния език. Това спестява разходи и административно бреме за бизнеса и позволява по-надеждно да стъпите на чуждестранни пазари. Друго интересно развитие в Беларус е очакваната ратификация на Протокола за промишлени дизайни към Евразийската Патентна Конвенция. Това ще направи Беларус част от системата на Евразийския дизайн. Евразийският дизайн има единно действие на териториите на страните, присъединили се към Протокола – за момента, това са Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Русия, и по този начин предоставя друга възможност за ефективна закрила за бизнеса. Патентно Бюро "Д-р Емил Бенатов и Партньори" е на разположение да окаже съдействие на нашите клиенти, които имат бизнес интереси в Беларус, както и във всички държави в ОНД. Свържете се с нас за експертен съвет.
Обратно към новини списък