За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Удължаване на европейско съфинансиране за търговски марки и дизайни

6.10.2021
Отвори се нов прозорец за кандидатстване по европейската програма за безвъзмездни средства за регистрация на марки и дизайни. Тази програма ви дава възможност да се възползвате от 50% отстъпка от държавните такси за заявяване на търговски марки и дизайни, като по този начин можете да реализирате значителни спестявания при защитата на вашите брандове и продукти. Също така, програмата Ви дава достъп до услугата IP Scan - предварителна диагностика за идентифициране на регистрируеми права. Европейската Служба за Интелектуална Собственост удължи сроковете на програмата, като в момента е отворен нов прозорец за кандидатстване - от 1 октомври до 31 октомври 2021.  Как да се възползвате?
  1. Трябва да сте малко или средно предприятие по критериите на ЕС (с по-малко от 250 служителя, както и оборот от по-малко от 50 милиона евро или баланс по-нисък от 43 милиона евро)
  2. Кандидатствате за средства в определения прозорец за финансиране – от 1 до 30 октомври 2021. За целта трябва да подготвите свидетелство за данъчна регистрация или регистрация по ДДС, както и свидетелство за банкова сметка.
  3. Ако получите положителен отговор, в рамките на 30 дни от решението, можете да подадете заявка за марка или дизайн, или да пристъпите към използване на услугата IP Scan.
  4. След като заявките са подадени, изисквате финансирането от европейските власти, които го предоставят в рамките на един месец.
Практически съображения
  1. Ако досега сте се колебали дали да защитите марката или дизайна си, съфинансирането Ви дава удобна възможност да придобиете закрила на достъпна цена. Например, при регистрация на европейска марка, спестяванията са минимум 425 евро.
  2. Финансирането може да се изчерпа, така че е добре да се кандидатства експедитивно.
  3. Одобрението за финансиране отнема известно време и съответно забавя регистрацията. Все пак, може да оползотворите това допълнително време с подготвителни действия като например проучване.
  4. Консултирайте се със специалист преди да подадете заявките си, за да сте сигурни, че Вашите марки и дизайни са изготвени изрядно и Ви дават необходимата за Вашия бизнес закрила.
Вижте и нашия уебинар с практически съвети в областта. Повече информация, както и формулярът за кандидатстване, са достъпни на сайта на Европейската служба по интелектуална собственост.
Обратно към новини списък