За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Видовете търговски марки – запознайте се с различните възможности да представите бранда си

26.11.2021
Регистрацията на търговска марка e една от най-важните стъпки в налагането на един бранд на пазара. Регистрираната марка Ви дава правото само вие да използвате даден знак по отношение на определени стоки и услуги и по този начин Ви помага да изпреварите конкуренцията, както и да се справите с имитатори и нарушители. В днешния материал, ще разгледаме различните видове марки, които може да бъдат регистрирани – някои от тях са добре познати, но други може би ще Ви изненадат.
  1. Словни марки.
Словните марки са най-широко разпространени и са добре познати на широката публика. Те са марки, които се състоят единствено от текстови елементи. Когато притежавате словна марка, имате права върху защитения текст, независимо по какъв начин се изписва той. Пример за словна марка е например “SONY” .
  1. Фигуративни и комбинирани марки.
Фигуративните марки са марки са също изключително популярни. Това са марки, които включват графичен елемент. Те биха могли да бъдат изцяло фигуративни, като например „чертичките“ 1133232a.jpgна Адидас. Могат да бъдат и комбинирани – където има не само картина, но и текст, и/или текстът е стилизиран по определен начин, например 1133232b.jpg.
  1. Триизмерни форми.
Това могат да бъдат форми, опаковки, самият продукт и неговият външен вид. Пример за такава марка е , регистрирана за парфюми 1133232c.jpg. Трябва да се отбележи, че законовите изисквания за марки-форми са по-стриктни и Патентното Ведомство в много случаи може да откаже регистрацията. Например, не се регистрират форми, необходими за постигане на технически резултат.
  1. Позиционни марки.
Позиционните марки защитават не само знакa, от който се състои марката, но и позицията върху която марката се прикрепя върху стоките. Тяхното използване е доста разпространено при спортните стоки, например 1133232d.jpg . Защитеният елемент са „лентите“ изобразени в черно, а обувката е изобразена с пунктирана линия само като индикация за това как се позиционира защитения елемент върху такъв тип стоки.
  1. Десени/мотиви
Това са марки, които се състоят от набор от елементи, които се повтарят равномерно. Използването им е разпространено в модния сектор, например една от марките на модната къща „Burberry“ изглежда така: 1133232e.jpg . Не всички десени са годни за защита като търговска марка – твърде елементарни мотиви не биха се приели за достатъчно отличителни. От друга страна, същият проблем може да срещнат и твърде сложни мотиви, които не могат лесно да бъдат възприети и запомнени от потребителите.
  1. Цвят или цветове
Възможно е да защитите един цвят, или комбинация от цветове, като търговска марка. Това е изключително мощна закрила, която не се постига лесно. Обикновено, трябва да има вече значително използване на цвета по отношение на стоките и услугите, за които се иска регистрация, преди Патентно Ведомство да позволи регистрацията му като марка. Пример за цветова марка е 1133232f.jpg  - цветът на Deutsche Telekom (T-Mobile).
  1. Звукова марка.
Звуковата марка може да бъде мелодия, изобразена в регистъра на марките чрез ноти, като например 1133232g.jpg  - мелодията на Nokia. От сравнително скоро, може да се регистрират и звукови файлове, което дава допълнителни възможности да се защитят и звуци, които не могат да се изобразят с ноти, например звуци, издавани от животни, звукови ефекти, и др.
  1. Марки на движение
Това са марки, които се състоят или от включват движение, или промяна в позицията на елементите на марката. Те могат да се регистрират с видео файл, който показва движението, или чрез поредица изображения, които могат да бъдат номерирани, например 1133232h.jpg.
  1. Мултимедийни марки
Това са марки, които включват комбинация от изображение и звук. За да се регистрират, пред Патентно Ведомство трябва да се предостави аудио-визуален файл.
  1. Холограмни марки
Холограмите са повърхности, които показват различни изображения, в зависимост от ъгъла на гледане. Те могат да се регистрират като видео файл, или като поредица от изображения, които демонстрират холограмния ефект. Например, Google има регистрация за следната холограма: 1133232i.jpg  .   Както се вижда, вариантите за регистрация на марка са многообразни и дават възможност за много креативност при защитата на Вашия бранд. Кой е най-добрият избор за Вас зависи от обстоятелствата и търговските цели на Вашия бизнес. Не всички видове марки са достъпни във всички видове юрисдикции. Консултирайте се със специалист по интелектуална собственост, който ще Ви помогне да изберете правилната стратегия и да доведете регистрацията на марките си до успешен край.   Свържете се с патентно бюро "Д-р Емил Бенатов и Партньори" за експертен съвет в областта на търговските марки в България, Украйна и Европейския Съюз, както и в световен мащаб.    
Обратно към новини списък