За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

7 Често срещани грешки, които бизнесът допуска в сферата на интелектуалната собственост и как да ги избегнем

19.01.2022
Обектите на интелектуалната собственост са ценни активи за всеки бизнес. Патентът за изобретение и полезният модел защитават нови технологии и методи и Ви дават монопол върху тях. Търговските марки защитават Вашия бранд и осигуряват, че само Вие може да го ползвате. Промишленият дизайн на свой ред защитава специфичният външен вид на даден продукт и Ви дава ексклузивно право върху него. Тези права дават сериозни търговски предимства, и могат да доведат до значителни приходи. За съжаление, много бизнеси не успяват напълно да се възползват от интелектуалната собственост. В тази статия ще изредим някои от често срещаните грешки и ще дадем предложения как да бъдат избегнати. 1. Не знаете дали имате интелектуална собственост, която подлежи на защита Информирайте се за различните обекти на Интелектуалната собственост и потенциално се консултирайте с експерт, за да разберете какво може да защитите. Всяко придобито право на интелектуална собственост може да е възможност за по-добро представяне на пазара. 2. Не включвате интелектуалната собственост във Вашия бизнес модел Без закрила, конкуренцията Ви може да копира продуктите Ви без притеснения. Затова, интегрирайте защитата на интелектуалната собственост редом с разработката, производството и маркетинга като основна част от вашите бизнес процеси. Поправката на пропуск може да струва скъпо, а в някои случаи е невъзможна. 3. Разкривате изобретението си, преди да сте подали заявка за патент Изобретението може да се патентова само ако не е станало публично достъпно където и да е по света. В повечето случаи, разкриването на изобретението преди да е подадена заявка за патентоване, води до безвъзвратна загуба на право на патентоване. Консултирайте се с патентен специалист още в периода на разработка, за да сте сигурни, че няма да загубите правата си. 4. Не знаете дали продуктите Ви нарушават чужди права Вашите продукти и изобретения може да съдържат по-ранни технологии. Но, възможно е тези технологии да са патентовани от други лица. Нарушението на тези чужди права може да доведе до спиране на производството и продажбите Ви, както и до солидни глоби и обезщетения. Проучването за патентна чистота ще открие тези по-ранни патенти и ще Ви помогне да прецените как да действате. 5. Използвате търговски имена, без да сте ги проучили и регистрирали Собствениците на по-ранни сходни марки могат да забранят вашето използване на търговското име и да ви осъдят за обезщетение. Проучването ще открие дали има по-ранни сходни марки и ще Ви даде възможност да адаптирате марката си преди да направите инвестиции в маркетинг и производство. Регистрацията на търговска марка, на свой ред Ви позволява да забраните на други търговци да използват Вашето търговско име. 6. Не използвате промишлени дизайни Промишленият дизайн е бърз, евтин, и лесен начин да защитите продукт с нов и оригинален външен вид. Специфичният външен вид на продукта ще бъде достъпен единствено за Вас и няма други участници на пазара да могат да го копират – например външен вид на домакински уред. 7. Не защитавате всички аспекти на продуктите си Марките, патентите и дизайните защитават различни аспекти на един продукт. Когато всички аспекти са защитени, дори конкуренцията да преодолее някой от тях, вашето пазарно предимство може да се запази чрез другите аспекти. Например, дори патентната защита на популярно лекарство да изтече, потребителите ще продължават да купуват неговата марка, като гаранция за произход от оригиналния производител. Как е най-подходящо да действате зависи от Вашата ситуация и търговски цели. Свържете се с Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ на телефон: 02/973 36 10, 02/971 27 99 или на имейл: office.sofia@benatov.biz за експертна консултация.
Обратно към новини списък