За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
image

Конкурс

18.05.2018

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В чест на 25-години от създаването си, Патентно бюро "Д-р Емил Бенатов и партньори" обявява конкурс за награда на името на д-р Емил Бенатов за млади изобретатели – студенти, докторанти или учени. Кандидатите, които отговарят на поне едно от следните изисквания, могат да участват в конкурса:
  • - са автори (изобретатели) на патенти за изобретения, които са защитени от съществуващи защитни документи в България и в други държави;
  • - са автори (изобретатели) на полезни модели, които са защитени от действащи защитни документи в България и в други държави, при наличие на заключение относно патентоспособността на претендираното техническо решение;
  • - са автори (изобретатели) на международни заявки по РСТ, които са получили положително становище от Международния проучвателен орган.
Важно: заявки на участие в конкурса се приемат само от кандидати които към датата на подаване на заявката за патент или полезен модел не са били навършили 31 години и са били студенти, докторанти или учени, работещи в университетите в България, Българската академия на науките или Селскостопанската академия. Заявките за участие и приложените към тях документи се приемат само в електронен вид. Размер на наградата – 600 евро + безплатна консултация в областта на интелектуалната собственост от специалисти на Патентно бюро "Д-р Емил Бенатов и партньори". Краен срок за приемане на заявките за участие - 15 юли 2018 г. Дата на връчване на наградата - 14 септември 2018 г. Заявка за участие Регламент на конкурса
Обратно към новини списък