За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Д-р Eмил Бенатов

14.06.1950 - 06.07.2017

Професионална дейност

 • от 2007 г. — европейски представител по търговски марки и дизайни
 • от 2002 г. — европейски патентен представител
 • от 1993 г. — основател и партньор в патентно бюро «Д-р Емил Бенатов и партньори»
 • от 1993 г. — български патентен представител
 • от 1982 до 1993 г. — експерт, впоследствие директор на отдел «Електротехника» в Патентно ведомство на Република България

Образование

 • 1991 г. — специалист по мениджмънт и маркетинг
  Линцки университет, Австрия
 • 1983 г. — патентен специалист
  Софийски технически университет, България
 • 1981 г. — докторантура по специалност «Кибернетика»
  Лвовски политехнически институт, Украйна
 • 1974 г. — инженер-кибернетик
  Лвовски политехнически институт, Украйна

Научна работа и обществена дейност

 • от 2005 до 2011 г. — вицепрезидент на Дисциплинарната комисия на Европейския патентен институт (EPI)
 • от 2003 до 2011 г. — член на съвета на Европейския патентен институт (EPI)
 • от 1993 до 2003 г. — президент на секцията на оценителите на интелектуална собственост (Българска асоциация на бизнес оценителите)
 • от 1991 г. — президент на Съюза на патентните специалисти в България
 • 1981 г. — дисертация на тема «Изследване начините за изграждане и разработка на радотелемеханични системи за автоматизирано управление на тестове на мобилни машини»
 • Автор на 50 научни разработки и 7 изобретения