За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Регистрация на марка

Услуги Държавни такси Хонорар
Подготовка и подаване на документи
Подаване на заявка в 1 клас 4000 UAH 300 EURO
Всеки допълнителен клас 4000 UAH 40 EURO
Изображение на марката в цвят 1000 UAH 40 EURO
Ускорена експертиза на заявката
Словно или фигуративно означение в 1 клас 5220 UAH 50 EURO
- за всеки следващ клас 612 UAH -
Комбинирано означение в 1 клас 9396 UAH 50 EURO
- за всеки следващ клас 960 UAH -
Публикация на информация за сертификат и издаване
Публикация на информация за сертификат за 1 клас 600 UAH 15 EURO
Публикация на изображение на марката в цвят 200 UAH 15 EURO
Издаване на сертификат 200 USD 150 EURO
Подновяване на сертификат
1 клас 12000 UAH 150 EURO
Всеки допълнителен клас 1200 UAH 30 EURO

Зони за обслужване::
Описание услуги
Описание услуги