За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
Д-р Самуил Бенатов
Управляващ партньор
Екатерина Попова
Cпециалист по интелектуална собственост
Владислав Николов
Cпециалист по интелектуална собственост
Магдалена Стоянова
Cпециалист по интелектуална собственост
Иво Бенатов
Cпециалист по интелектуална собственост
Надежда Горанова
Администратор