За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Д-р Самуил Бенатов

+35929733610
office.sofia@benatov.biz
Работни езици: български, руски, английски

Професионална дейност

 • от 2007 г. — европейски представител по търговски марки и дизайни
 • от 2002 г. — европейски патентнен представител
 • от 2002 г. — български патентен представител
 • от 2002 г. — партньор в патентно бюро
  «Д-р Емил Бенатов и партньори»
 • от 1997 до 2002 г. — специалист по интелектуална собственост в патентно бюро «Д-р Емил Бенатов и партньори», помощник патентен представител

Образование

 • 2001 г. — специалист по мениджмънт и право на интелектуалната собственост
  Университет за национално и световно стопанство, Република България
 • 1998 г. — аспирантура по специалност «Геология»
  Софийски университет, България
 • 1994 г. — магистър по геология
  Софийски университет, България

Научна работа и обществена дейност

 • от 2014 г. — член на съвета на Европейския патентен институт (EPI)
 • 2009 г. — лектор към Европейския патентен институт (EPI)
 • 1998 г. — дисертация на тема "Триаската система в Западна България – макропалеонтология и биостратиграфия"
 • Автор на 10 научни разработки