За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
Илона Бенатова
Специалист по интелектуална собственост, представител в Литва
Зинаида Резницкая
Специалист по интелектуална собственост
Сергей Бовтрюк
Веб-разработчик
Анастасия Свике
Cпециалист по интелектуална собственост