За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×

Д-р Данил Бенатов

+380503828157
daniel@benatov.kiev.ua
Работни езици: украинский, русский, болгарский, английский, польский

Професионална дейност

 • от 2006 г. — партньор в Патентно бюро «Д-р Емил Бенатов и партньори»
 • от 2004 до 2007 г. — заместник-директор на отдел по промишлена собственост в НТУУ «КПИ»
 • от 2004 г. — украински патентен представител
 • от 2002 г. — асистент, впоследствие старши преподавател към катедра «Екология и технология на растителните полимери» в Инженерно-химически факултет на НТУУ «КПИ»
 • от 2001 до 2003 г. — експерт в Централна санитарно-епидемиологична станция, МЗ Украйна
 • от 1994 г. — представител на Патентно бюро «Д-р Емил Бенатов и партньори» за Украйна

Образование

 • 2002 г. — аспирантура по специалност «Техногенна държавна безопасност»
  Украински национален технически университет «Киевски политехнически институт», Украйна
 • 2001 г. — специалист по интелектуална собственост
  Институт по интелектуална собственост и право, Киев, Украйна
 • 1999 г. — магистър по химическа технология и инженеринг, специалност «Индустриална екология и опазване на околната среда»
  Украински национален технически университет «Киевски политехнически институт», Украйна

Научна работа и обществена дейност

 • 2016 г. — дисертация на тема «Системен анализ на проблемите на природно-техногенната безопасност на украинските хидротехнически комплекси»
 • с 2010 г. — член на борда на Украинската асоциация на патентните представители (ВАПП)
 • от 2002 до 2003 г. — председател на Студентския съвет към НТУУ «КПИ»
 • 1999 г. — дипломна работа на тема «Микробиологични методи за пречистване на природни и отпадъчни води от уранови съединения»
 • от 1998 до 2006 г. — председател на Научното общество на студентите и аспирантите от НТУУ «КПИ»
 • от 1995 до 1997 г. — изследвания, посветени на изучаване процесите на биологично пречистване на природни и отпадъчни води от повърхностно-активни вещества, с помощта на имобилизирани микроорганизми (с поддръжката на Сороската студентска програма в областта на точните науки)
 • Автор на 30 научни разработки