За изобретението трябват добро въображение и куп вехтории.
Томас Едисън
×
×
Илона Бенатова
Специалист по интелектуална собственост, представител в Литва
Зинаида Резницкая
Специалист по интелектуална собственост
Оксана Скворчинская
Бренд-дизайнер
Сергей Бовтрюк
Веб-разработчик
Анастасия Свике
Cпециалист по интелектуална собственост
Максим Голубенко
Администратор