Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Промислові зразки (Україна)

Реєструємо для:

 • Надійного захисту від недобросовісної конкуренції
 • Ефективної реклами
 • Включення нематеріального активу в статутний фонд
 • Використання нематеріального активу як застави
 • Дієвого захисту на митному кордоні від контрафактного імпорту

Території обслуговування:
Прайс-лист
Промисловий зразок (дизайн) – результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання. Об'єктом захисту може бути форма, малюнок, кольорове рішення або їх сполучення, які визначають зовнішній вигляд виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб людини. Реєстрація прав на ПЗ необхідна для одержання гарантованих державою привілеїв на використання, у т .ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами. Суб'єктами права власності на ПЗ можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на ПЗ одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на промисловий зразок, що є невідчужуваним й охороняється безстроково. В охоронному документі – патенті або свідоцтві на промисловий зразок (дизайн) передусім подається зображення заявленого виробу, оскільки саме його зовнішній вигляд визначає обсяг захищуваних прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності. При подачі заявки в деяких країнах необхідний опис об'єкта захисту, що найчастіше не публікується. Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого ПЗ, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав. Термін дії реєстрації на ПЗ залежно від країни становить 10-20 років (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів). Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого оригінального дизайну перед введенням товарів у торговельний оборот, ніж пізніше витратити значно більше для захисту своєї продукції від недобросовісних конкурентів і ділків від інтелектуальної власності. В Україні патенти на промислові зразки видаються під відповідальність заявника (реєстраційна система). Це означає, що експертна установа (ДП «УКРПАТЕНТ») здійснює формальну експертизу на відповідність матеріалів заявки вимогам чинного законодавства, а саме встановлює дату подачі заявки, визначає, чи належить об'єкт, що заявляється, до промислових зразків, здійснює перевірку відповідності заявленого рішення нормам моралі тощо. При цьому критерій новизни не вважається порушеним, якщо заявник увів свій виріб у господарський оборот за 6 місяців до подачі заявки на реєстрацію. До пакету документів, необхідних для подачі заявки, входить опис промислового зразка, що зазвичай складається патентним повіреним.  Максимальний термін чинності патенту становить 25 років. Збори за підтримання чинності патенту на ПЗ сплачуються щорічно.

Нам необхідно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса/li>
 • Повне ім'я автора (-ів), його (їх) адреса
 • Зображення промислового зразка
 • Назва промислового зразка<.li>
 • Пріоритетний документ (за наявності права на пріоритет)
 • Довіреність на ведення справ
 • Сплата гонорару патентного повіреного та офіційних зборів

Етапи виконання

 • 1 деньПідготовка та подача документів
 • 6-8 міс.Формальна експертиза
 • 20 роб. днівПрискорена формальна експертиза
 • 0,5 - 1,5 міс.Публікація та видача патенту
 • до 2 міс.Продовження терміну дії патенту
-

Охоронні документи

Назад до переліку послуг