Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Промислові зразки (Болгарія)

Реєструємо для:

 • Надежной защиты от недобросовестной конкуренции
 • Эффективной рекламы
 • Включения нематериального актива в уставный фонд
 • Использования нематериального актива в качестве залога
 • Действенной защиты на таможенной границе от контрафактного импорта

Території обслуговування:
Прайс-лист
Промисловий зразок (дизайн) – результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання. Об'єктом захисту може бути форма, малюнок, кольорове рішення або їх сполучення, які визначають зовнішній вигляд виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб людини. Реєстрація прав на ПЗ необхідна для одержання гарантованих державою привілеїв на використання, у т .ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами. Суб'єктами права власності на ПЗ можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на ПЗ одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на промисловий зразок, що є невідчужуваним й охороняється безстроково. В охоронному документі – патенті або свідоцтві на промисловий зразок (дизайн) передусім подається зображення заявленого виробу, оскільки саме його зовнішній вигляд визначає обсяг захищуваних прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності. При подачі заявки в деяких країнах необхідний опис об'єкта захисту, що найчастіше не публікується. Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого ПЗ, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав.  Термін дії реєстрації на ПЗ залежно від країни становить 10-20 років (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів). Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого оригінального дизайну перед введенням товарів у торговельний оборот, ніж пізніше витратити значно більше для захисту своєї продукції від недобросовісних конкурентів і ділків від інтелектуальної власності. У Болгарії свідоцтва на ПЗ видаються під відповідальність заявника (реєстраційна система). Це означає, що Патентне відомство (BG PTO) здійснює перевірку дизайну, що заявляється, лише на відповідність абсолютним критеріям (правильність заповнення заяви, дотримання норм моральності й моралі т. п.). При цьому критерій новизни не вважається порушеним, якщо заявник увів свій виріб у господарський оборот за 6 місяців до подачі заявки на реєстрацію. Максимальний термін дії свідоцтва становить 25 років. Збори за підтримання чинності свідоцтва на промисловий зразок сплачуються перед закінченням 10, 15 і 20 років його дії. Збори за підтримання чинності свідоцтва сплачуються кожні п'ять років.

Нам необхідно

 • Полное имя или наименование заявителя (-ей), его (их) адрес
 • Комплект изображений изделия, дающий представление о его внешнем виде
 • Полное имя автора (-ов) промышленного образца и его (их) адрес
 • Приоритетный документ (при наличии права на приоритет)
 • Оплата гонорара патентного поверенного и официальных сборов

Етапи виконання

 • 1-2 дняПідготовка та подача документів
 • 4 міс.Експертиза заявки
 • 1-2 міс.Публікація та видача охоронного документа
 • 1-2 міс.Продовження терміну дії свідоцтва

Охоронні документи

Назад до переліку послуг