Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Промислові зразки (Росія)

Реєструємо для:

 • Надежной защиты от недобросовестной конкуренции
 • Эффективной рекламы
 • Включения нематериального актива в уставный фонд
 • Использования нематериального актива в качестве залога
 • Действенной защиты на таможенной границе от контрафактного импорта

Території обслуговування:
Прайс-лист
Промисловий зразок (дизайн) – результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Об'єктом захисту може бути форма, малюнок, кольорове рішення або їх сполучення, які визначають зовнішній вигляд виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб людини.

Реєстрація прав на ПЗ необхідна для одержання гарантованих державою привілеїв на використання, у т .ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами.

Суб'єктами права власності на ПЗ можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на ПЗ одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на промисловий зразок, що є невідчужуваним й охороняється безстроково.

В охоронному документі – патенті або свідоцтві на промисловий зразок (дизайн) передусім подається зображення заявленого виробу, оскільки саме його зовнішній вигляд визначає обсяг захищуваних прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності. При подачі заявки в деяких країнах необхідний опис об'єкта захисту, що найчастіше не публікується.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого ПЗ, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав.

Термін дії реєстрації на ПЗ залежно від країни становить 10-20 років (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів).

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого оригінального дизайну перед введенням товарів у торговельний оборот, ніж пізніше витратити значно більше для захисту своєї продукції від недобросовісних конкурентів і ділків від інтелектуальної власності.

У Росії здійснюється кваліфікаційна експертиза заявок на промислові зразки, тобто, крім формальної експертизи на відповідність ПЗ абсолютним критеріям (правильність заповнення заяви, дотримання норм моральності і моралі т. п.), також здійснюється перевірка відповідності заявленого дизайну критеріям охороноздатності (новизна й оригінальність).

Максимальний термін дії патенту на ПЗ становить 25 років. Збори за підтримання чинності патенту на ПЗ сплачуються щорічно. Патенти, видані після 1 січня 2015 року, продовжуються кожні 5 років.

Максимальний термін чинності патенту становить 15 років. Збори за підтримання чинності патенту на ПЗ сплачуються щорічно.

Нам необхідно

 • Полное имя или наименование заявителя (-ей), его (их) адрес
 • Комплект изображений изделия, дающий представление о его внешнем виде
 • Полное имя автора (-ов) промышленного образца и его (их) адрес
 • Приоритетный документ (при наличии права на приоритет)
 • Оплата гонорара патентного поверенного и официальных сборов

Етапи виконання

 • 1-3 дняППідготовка та подача документів
 • до 12 міс.Експертиза заявки
 • до 4 міс.Публікація та видача охоронного документа
 • до 4 міс.Продовження терміну дії патенту

Охоронні документи

Назад до переліку послуг