Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Промислові зразки (ВОІВ)

Реєструємо для:

 • Надійного захисту від недобросовісної конкуренції
 • Ефективної реклами
 • Включення нематеріального активу в статутний фонд
 • Використання нематеріального активу як застави
 • Дієвого захисту на митному кордоні від контрафактного імпорту

Території обслуговування:
Прайс-лист
Промисловий зразок (дизайн) – результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Об'єктом захисту може бути форма, малюнок, кольорове рішення або їх сполучення, які визначають зовнішній вигляд виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб людини.

Реєстрація прав на ПЗ необхідна для одержання гарантованих державою привілеїв на використання, у т .ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами.

Суб'єктами права власності на ПЗ можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на ПЗ одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на промисловий зразок, що є невідчужуваним й охороняється безстроково.

В охоронному документі – патенті або свідоцтві на промисловий зразок (дизайн) передусім подається зображення заявленого виробу, оскільки саме його зовнішній вигляд визначає обсяг захищуваних прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності. При подачі заявки в деяких країнах необхідний опис об'єкта захисту, що найчастіше не публікується.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого ПЗ, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав.

 Термін дії реєстрації на ПЗ залежно від країни становить 10-20 років (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів).

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого оригінального дизайну перед введенням товарів у торговельний оборот, ніж пізніше витратити значно більше для захисту своєї продукції від недобросовісних конкурентів і ділків від інтелектуальної власності.

Реєстрацію Міжнародних промислових зразків (дизайнів) здійснює Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ, WIPO) відповідно до Гаазької угоди, до якої входять понад 60 країн світу (за станом на січень 2017 р.).

Міжнародна заявка подається безпосередньо в Міжнародне бюро ВОІВ. При подачі заявки сплачується єдиний міжнародний збір, що залежить від кількості зазначених країн.

МБ ВОІВ здійснює перевірку промислового зразку, що заявляється, лише на відповідність абсолютним критеріям (правильність заповнення заяви, дотримання норм моральності і т. п.). За результатами експертизи видається свідоцтво, що де-факто має статус пріоритетного документа.

Потім міжнародну заявку розглядає кожне із зазначених заявником національних відомств відповідно до особливостей місцевого законодавства. За результатами експертизи в МБ ВОІВ заявнику направляється повідомлення про реєстрацію промислового зразку або попередня відмова в реєстрації.

На попередню відмову в реєстрації можна відповідати у відповідному відомстві, як правило, із залученням національного патентного повіреного.

Продовження дії міжнародної реєстрації здійснюється шляхом подачі заяви в МБ ВОІВ і сплати єдиного офіційного збору.

Максимальний термін дії свідоцтва становить 25 років, при цьому кожна країна - учасник угоди встановлює термін дії свідоцтва. Збори за підтримання чинності свідоцтва сплачуються кожні п'ять років.

Нам необхідно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса/li>
 • Повне ім'я автора (-ів), його (їх) адреса
 • Зображення промислового зразка
 • Назва промислового зразка<.li>
 • Пріоритетний документ (за наявності права на пріоритет)
 • Довіреність на ведення справ
 • Сплата гонорару патентного повіреного та офіційних зборів

Етапи виконання

 • 1-2 годиниПідготовка та подача документів
 • до 6 міс.Формальна експертиза, публікація та видача свідоцтва
 • до 18 міс.Національна експертиза в країнах – членах Гаазької системи
 • до 2,5 міс.Продовження терміну дії свідоцтва

Охоронні документи

Назад до переліку послуг