Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Промислові зразки (увесь світ)

Реєструємо для:

  • Надежной защиты от недобросовестной конкуренции
  • Эффективной рекламы
  • Включения нематериального актива в уставный фонд
  • Использования нематериального актива в качестве залога
  • Действенной защиты на таможенной границе от контрафактного импорта

Території обслуговування:
Прайс-лист
Промисловий зразок (дизайн) – результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Об'єктом захисту може бути форма, малюнок, кольорове рішення або їх сполучення, які визначають зовнішній вигляд виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб людини.

Реєстрація прав на ПЗ необхідна для одержання гарантованих державою привілеїв на використання, у т .ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами.

Суб'єктами права власності на ПЗ можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на ПЗ одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на промисловий зразок, що є невідчужуваним й охороняється безстроково.

В охоронному документі – патенті або свідоцтві на промисловий зразок (дизайн) передусім подається зображення заявленого виробу, оскільки саме його зовнішній вигляд визначає обсяг захищуваних прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності. При подачі заявки в деяких країнах необхідний опис об'єкта захисту, що найчастіше не публікується.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого ПЗ, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав.

Термін дії реєстрації на ПЗ залежно від країни становить 10-20 років (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів).

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого оригінального дизайну перед введенням товарів у торговельний оборот, ніж пізніше витратити значно більше для захисту своєї продукції від недобросовісних конкурентів і ділків від інтелектуальної власності.

Патентне бюро «Др. Еміл Бенатов та Партнери» підтримує робочі зв'язки з провідними патентними компаніями всіх країн світу. Ми можемо зареєструвати Ваш промисловий зразок у будь-якому, навіть найвіддаленішому куточку планети.

З нами Ви отримаєте швидкий і надійний захист Ваших нематеріальних активів!

Нам необхідно

Просим связаться с нами для выяснения деталей

Етапи виконання

Может меняться в зависимости от региона

Охоронні документи

Может меняться в зависимости от региона
Назад до переліку послуг