Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Винаходи та корисні моделі (Україна)

Реєструємо для:

 • Отримання монополії на використання технічного рішення при введенні в господарський оборот
 • Надійного захисту від недобросовісної конкуренції
 • Ефективної реклами
 • Включення нематеріального активу до статутного фонду
 • Використання нематеріального активу в якості застави
 • Дієвого захисту на митному кордоні від контрафактного імпорту

Території обслуговування:
Прайс-лист
Винахід / корисна модель – результат творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об'єкти захисту винаходу: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів, культура клітин), процес (спосіб), застосування відомого технічного рішення по новим призначенням.

Критерії патентоспроможності винаходу: новизна, винахідницький рівень, і промислова придатність заявленого технічного рішення. Винахідницький рівень – це неочевидність для фахівця технічного результату, який досягається за допомогою додавання нових ознак до відомого раніше технічного рішення.

Об'єктом захисту корисної моделі в більшості країн, за рідкісним винятком, може бути лише продукт.

Критерії патентоспроможності корисної моделі - новизна і промислова придатність заявленого технічного рішення, проте в деяких країнах для корисної моделі також визначається наявність у заявленого технічного рішення винахідницького рівня. З переліком країн, в яких дають захист на корисні моделі, можна ознайомитися тут.

Реєстрація прав на винахід/корисну модель необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на використання, в т. ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами.

Суб'єктами права власності на винахід/корисну модель можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на винахід/корисну модель одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на винахід/корисну модель, яке є невідчужуваним і охороняється безстроково.

Охоронним документом на реєстрацію винаходу зазвичай є патент. При реєстрації корисної моделі в деяких країнах видають свідоцтво.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого винаходу/корисної моделі, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одне або кілька держав.

Термін дії реєстрації на винахід становить – 20-25 років, а на корисну модель – 10-15 років, в залежності від держави (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів).

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого винаходу/корисної моделі перед введенням продукції в торговий оборот, щоб пізніше не витратити значно більше коштів на захист товарів від недобросовісних конкурентів і ділків з інтелектуальної власності.

В Україні патенти на винаходи видаються на підставі кваліфікаційної експертизи (перевірочна система). Це означає, що експертна установа (ДП «Укрпатент») здійснює експертизу заявки на відповідність формальним і абсолютним критеріям патентоздатності.

Патенти на корисні моделі видаються під відповідальність заявника (реєстраційна система) на підставі формальної експертизи. До об'єктів корисної моделі може бути віднесений не тільки продукт, але і спосіб.

При цьому критерій новизни не вважається порушеним, якщо заявник розкрив сутність свого технічного рішення не раніше, ніж за 12 місяців до подачі заявки на реєстрацію винаходу / корисної моделі.

У пакет документів, необхідних для подачі заявки, входить опис і формула винаходу / корисної моделі, які зазвичай складаються патентним повіреним.

Максимальний термін дії патенту на винахід становить 25 років, на корисну модель – 10 років. Мита за підтримку чинності патенту сплачуються щорічно.

Завдяки наявності офісу в м. Києві Патентне бюро "Др. Еміл Бенатов та Партнери" безпосередньо подає заявки в ДП «Укрпатент» і контролює всі етапи отримання українських патентів.

Нам необхідно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адресу
 • Повне ім'я винахідника (-ів), його (їх) адресу
 • Назва винаходу / корисної моделі
 • Звіт про проведення патентного пошуку
 • Опис винаходу / корисної моделі
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата офіційних зборів та гонорару патентного повіреного

Етапи виконання

 • від 30 днівПідготовка та подача документів заявки
 • 18 міс.Експертиза винаходу
 • 6 міс.Експертиза корисної моделі
 • 1 міс.Прискорена експертиза корисної моделі
 • 3 міс.Прискорена експертиза винаходу
 • 0,5-1,5 міс.Публікація та видача патенту
 • до 2 міс.Продовження терміну дії патенту

Охоронні документи

Назад до переліку послуг