Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Винаходи та корисні моделі (ЄС-EPO)

Реєструємо для:

 • Отримання монополії на використання технічного рішення при введенні в господарський оборот
 • Надійного захисту від недобросовісної конкуренції
 • Ефективної реклами
 • Включення нематеріального активу до статутного фонду
 • Використання нематеріального активу в якості застави
 • Дієвого захисту на митному кордоні від контрафактного імпорту

Території обслуговування:
Прайс-лист
Винахід / корисна модель – результат творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об'єкти захисту винаходу: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів, культура клітин), процес (спосіб), застосування відомого технічного рішення по новим призначенням.

Критерії патентоспроможності винаходу: новизна, винахідницький рівень, і промислова придатність заявленого технічного рішення. Винахідницький рівень – це неочевидність для фахівця технічного результату, який досягається за допомогою додавання нових ознак до відомого раніше технічного рішення.

Об'єктом захисту корисної моделі в більшості країн, за рідкісним винятком, може бути лише продукт.

Критерії патентоспроможності корисної моделі - новизна і промислова придатність заявленого технічного рішення, проте в деяких країнах для корисної моделі також визначається наявність у заявленого технічного рішення винахідницького рівня. З переліком країн, в яких дають захист на корисні моделі, можна ознайомитися тут.

Реєстрація прав на винахід/корисну модель необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на використання, в т. ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами.

Суб'єктами права власності на винахід/корисну модель можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на винахід/корисну модель одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на винахід/корисну модель, яке є невідчужуваним і охороняється безстроково.

Охоронним документом на реєстрацію винаходу зазвичай є патент. При реєстрації корисної моделі в деяких країнах видають свідоцтво.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого винаходу/корисної моделі, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одне або кілька держав.

Термін дії реєстрації на винахід становить – 20-25 років, а на корисну модель – 10-15 років, в залежності від держави (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів).

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого винаходу/корисної моделі перед введенням продукції в торговий оборот, щоб пізніше не витратити значно більше коштів на захист товарів від недобросовісних конкурентів і ділків з інтелектуальної власності.

Європейське патентне відомство (EPO) зі штаб-квартирою в Мюнхені (ФРН) і Гаазі (Нідерланди) видає лише патенти на винаходи. Патенти видаються на підставі кваліфікаційної експертизи (перевірочна система). Це означає, що (EPO) здійснює експертизу заявки на відповідність формальним і абсолютним критеріям для отримання патенту.

Патент можна отримати, безпосередньо подавши заявку в EPO або шляхом переведення РСТ-заявки в регіональну фазу.

У пакет документів, необхідних для подачі заявки, входить опис і формула винаходу, які зазвичай складаються патентним повіреним.

Максимальний термін дії патенту становить 20 років. Збори за підтримання в силі європейського патенту сплачуються щорічно в кожній з країн, в якій він діє.

Європейський патент, при дотриманні певних процедур, діє на території 38 країн - членів європейської патентної конвенції (ЄПК) і в деяких інших країнах, з якими у ЕРО укладені двосторонні угоди, і має в них такий же статус, як національні патенти. Детальніше про процедуру отримання європейського патенту можна прочитати тут.

Завдяки наявності офісу в м. Софії, Патентне бюро «Др. Еміл Бенатов та Партнери» безпосередньо подає заявки в ЄПВ і контролює всі етапи отримання європейських патентів.

Нам необхідно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адресу
 • Повне ім'я винахідника (-ів), його (їх) адресу
 • Назва винаходу
 • Звіт про проведення патентного пошуку
 • Опис винаходу
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата офіційних зборів та гонорару патентного повіреного

Етапи виконання

 • від 30 днівПідготовка та подача документів>~ 6 міс.Поиск
 • ~ 1-3 рр.Експертиза
 • 4-5 міс.Публікація та видача патенту
 • 1-2 міс.Валідація європейського патенту (в залежності від країни)
 • до 2 міс.Продовження строку дії патенту

Охоронні документи

 • Європейський патент
 • Справка (сертификат) о валидации европейского патента в государстве - члене ЕПК
 • Довідка (сертифікат) про валідацію європейського патенту в державі - члені ЄПК
Назад до переліку послуг