Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Винаходи та корисні моделі (WIPO)

Реєструємо для:

 • Отримання монополії на використання технічного рішення при введенні в господарський оборот
 • Надійного захисту від недобросовісної конкуренції
 • Ефективної реклами
 • Включення нематеріального активу до статутного фонду
 • Використання нематеріального активу в якості застави
 • Дієвого захисту на митному кордоні від контрафактного імпорту

Території обслуговування:
Прайс-лист
Винахід / корисна модель – результат творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об'єкти захисту винаходу: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів, культура клітин), процес (спосіб), застосування відомого технічного рішення по новим призначенням.

Критерії патентоспроможності винаходу: новизна, винахідницький рівень, і промислова придатність заявленого технічного рішення. Винахідницький рівень – це неочевидність для фахівця технічного результату, який досягається за допомогою додавання нових ознак до відомого раніше технічного рішення.

Об'єктом захисту корисної моделі в більшості країн, за рідкісним винятком, може бути лише продукт.

Критерії патентоспроможності корисної моделі - новизна і промислова придатність заявленого технічного рішення, проте в деяких країнах для корисної моделі також визначається наявність у заявленого технічного рішення винахідницького рівня. З переліком країн, в яких дають захист на корисні моделі, можна ознайомитися тут.

Реєстрація прав на винахід/корисну модель необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на використання, в т. ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами.

Суб'єктами права власності на винахід/корисну модель можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на винахід/корисну модель одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на винахід/корисну модель, яке є невідчужуваним і охороняється безстроково.

Охоронним документом на реєстрацію винаходу зазвичай є патент. При реєстрації корисної моделі в деяких країнах видають свідоцтво.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого винаходу/корисної моделі, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одне або кілька держав.

Термін дії реєстрації на винахід становить – 20-25 років, а на корисну модель – 10-15 років, в залежності від держави (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів).

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого винаходу/корисної моделі перед введенням продукції в торговий оборот, щоб пізніше не витратити значно більше коштів на захист товарів від недобросовісних конкурентів і ділків з інтелектуальної власності.

Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ, WIPO) відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ), в який входить більше 190 країн світу (за станом на вересень 2019 р.), приймає міжнародні заявки на реєстрацію винаходів / корисних моделей.

Подавши РСТ-заявку, заявник має можливість заявити пріоритет свого винаходу/корисної моделі в більшості країн світу. РСТ-заявка не дозволяє отримати міжнародний патент, який охоплює всі країни - учасниці РСТ, оскільки, на жаль, такого патенту станом на 2019 р. не існує.

Міжнародна заявка подається до приймаючого національного патентного відомства або безпосередньо в Міжнародне бюро ВОІВ (МБ ВОІВ). При подачі заявки сплачується єдиний міжнародний збір, розмір якого, зокрема, залежить від країни походження заявників, подачі заявки до приймаючого відомства або в МБ ВОІВ, вибору міжнародного пошукового органу і т.д.

МБ ВОІВ передає заявку, яка надійшла до Міжнародного пошукового органу (МПО), зазначений заявником при її подачі. Основними МПО для європейських заявників є Європейське патентне відомство (ЄПВ); Федеральний інститут промислової власності (ФИПС, Росія) та ДП «Інститут інтелектуальної власності «Укрпатен» (Україна). МПО здійснює патентний пошук і перевірку заявленого технічного рішення на відповідність критеріям патентоздатності винаходу, про що видається відповідний експертний висновок.

Потім МБ ВОІВ здійснює міжнародну публікацію заявки і звіту МПО, а також дає можливість заявнику внести зміни в заявку. У разі внесення змін до матеріалів заявки здійснюється повторна публікація, і міжнародну заявку можна переводити в національні фази.

Національні фази РСТ-заявки процедурно нічим не відрізняються від подачі заявок безпосередньо до відповідних патентних відомств (в більшості відомств заявка буде проходити формальну і кваліфікаційну експертизу повторно, а звіт МПО буде взято лише до відома). Однак проходження міжнародної фази РСТ дає можливість заявнику відкласти основні витрати, пов'язані з отриманням національних патентів на 29-31 міс. від дати подання РСТ-заявки або від дати її пріоритету, а також отримати оцінку патентоспроможності заявленого технічного рішення для прийняття остаточного рішення про доцільність переходу в національні фази і вибору фінансової (інвестиційної) стратегії патентування.

РСТ-заявка може бути подана в національні Відомства як заявка на винахід або на корисну модель, в залежності від національного законодавства відповідної держави.

Патентне бюро "Др. Еміл Бенатов та Партнери" безпосередньо подає заявки в МБ ВОІВ і контролює всі етапи міжнародної фази.

Завдяки розгалуженій партнерській мережі наше Бюро надає послуги з перекладу РСТ-заявки в національні фази на всіх континентах Землі.

Нам необхідно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адресу
 • Повне ім'я винахідника (-ів), його (їх) адресу
 • Назва винаходу / корисної моделі
 • Звіт про проведення патентного пошуку
 • Опис винаходу / корисної моделі
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата офіційних зборів та гонорару патентного повіреного

Етапи виконання

 • від 30 днівПідготовка та подача документів заявки
 • 6-12 міс. від дати пріоритетуПроведення патентного пошуку за PCT-заявкою у МПО
 • 18 міс. від дати пріоритетуПублікація PCT- заявки
 • 29-31 міс. від дати пріоритетуПерехід PCT-заявки у національні фази

Охоронні документи

 • PCT-заявка
 • Звіт про міжнародний пошук і експертний висновок
 • Міжнародна публікація PCT-заявки
Назад до переліку послуг