Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Винаходи та корисні моделі (WIPO)

Реєструємо для:

 • Отримання монополії на використання технічного рішення при введенні в господарський оборот
 • Надійного захисту від недобросовісної конкуренції
 • Ефективної реклами
 • Включення нематеріального активу до статутного фонду
 • Використання нематеріального активу в якості застави
 • Дієвого захисту на митному кордоні від контрафактного імпорту

Території обслуговування:
Прайс-лист
Винахід / корисна модель – результат творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об'єкти захисту винаходу: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмів, культура клітин), процес (спосіб), застосування відомого технічного рішення по новим призначенням.

Критерії патентоспроможності винаходу: новизна, винахідницький рівень, і промислова придатність заявленого технічного рішення. Винахідницький рівень – це неочевидність для фахівця технічного результату, який досягається за допомогою додавання нових ознак до відомого раніше технічного рішення.

Об'єктом захисту корисної моделі в більшості країн, за рідкісним винятком, може бути лише продукт.

Критерії патентоспроможності корисної моделі - новизна і промислова придатність заявленого технічного рішення, проте в деяких країнах для корисної моделі також визначається наявність у заявленого технічного рішення винахідницького рівня. З переліком країн, в яких дають захист на корисні моделі, можна ознайомитися тут.

Реєстрація прав на винахід/корисну модель необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на використання, в т. ч. для реалізації права на заборону використання такого об'єкта інтелектуальної власності третіми особами.

Суб'єктами права власності на винахід/корисну модель можуть бути фізичні та/або юридичні особи. Права на винахід/корисну модель одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам. При цьому автору або авторам належить немайнове авторське право на винахід/корисну модель, яке є невідчужуваним і охороняється безстроково.

Охоронним документом на реєстрацію винаходу зазвичай є патент. При реєстрації корисної моделі в деяких країнах видають свідоцтво.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого винаходу/корисної моделі, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одне або кілька держав.

Термін дії реєстрації на винахід становить – 20-25 років, а на корисну модель – 10-15 років, в залежності від держави (за умови періодичної сплати відповідних державних зборів).

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти в захист вашого винаходу/корисної моделі перед введенням продукції в торговий оборот, щоб пізніше не витратити значно більше коштів на захист товарів від недобросовісних конкурентів і ділків з інтелектуальної власності.

Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ, WIPO) відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ), в який входить більше 190 країн світу (за станом на вересень 2019 р.), приймає міжнародні заявки на реєстрацію винаходів / корисних моделей.

Подавши РСТ-заявку, заявник має можливість заявити пріоритет свого винаходу/корисної моделі в більшості країн світу. РСТ-заявка не дозволяє отримати міжнародний патент, який охоплює всі країни - учасниці РСТ, оскільки, на жаль, такого патенту станом на 2019 р. не існує.

Міжнародна заявка подається до приймаючого національного патентного відомства або безпосередньо в Міжнародне бюро ВОІВ (МБ ВОІВ). При подачі заявки сплачується єдиний міжнародний збір, розмір якого, зокрема, залежить від країни походження заявників, подачі заявки до приймаючого відомства або в МБ ВОІВ, вибору міжнародного пошукового органу і т.д.

МБ ВОІВ передає заявку, яка надійшла до Міжнародного пошукового органу (МПО), зазначений заявником при її подачі. Основними МПО для європейських заявників є Європейське патентне відомство (ЄПВ); Федеральний інститут промислової власності (ФИПС, Росія) та ДП «Інститут інтелектуальної власності «Укрпатен» (Україна). МПО здійснює патентний пошук і перевірку заявленого технічного рішення на відповідність критеріям патентоздатності винаходу, про що видається відповідний експертний висновок.

Потім МБ ВОІВ здійснює міжнародну публікацію заявки і звіту МПО, а також дає можливість заявнику внести зміни в заявку. У разі внесення змін до матеріалів заявки здійснюється повторна публікація, і міжнародну заявку можна переводити в національні фази.

Національні фази РСТ-заявки процедурно нічим не відрізняються від подачі заявок безпосередньо до відповідних патентних відомств (в більшості відомств заявка буде проходити формальну і кваліфікаційну експертизу повторно, а звіт МПО буде взято лише до відома). Однак проходження міжнародної фази РСТ дає можливість заявнику відкласти основні витрати, пов'язані з отриманням національних патентів на 29-31 міс. від дати подання РСТ-заявки або від дати її пріоритету, а також отримати оцінку патентоспроможності заявленого технічного рішення для прийняття остаточного рішення про доцільність переходу в національні фази і вибору фінансової (інвестиційної) стратегії патентування.

РСТ-заявка може бути подана в національні Відомства як заявка на винахід або на корисну модель, в залежності від національного законодавства відповідної держави.

Патентне бюро "Др. Еміл Бенатов та Партнери" безпосередньо подає заявки в МБ ВОІВ і контролює всі етапи міжнародної фази.

Завдяки розгалуженій партнерській мережі наше Бюро надає послуги з перекладу РСТ-заявки в національні фази на всіх континентах Землі.

Пошук на патентну чистоту – мінімізація ризиків порушення патентних прав.

Патентне бюро «Д-р Еміл Бенатов та Партнери» із задоволенням повідомляє, що тепер пропонує послуги пошуку на патентну чистоту (Freedom to Operate (FTO)) та аналізу патентів.

Перш ніж випустити новий продукт на ринок важливо переконатися, що ви цим не порушите чинні права інших осіб, оскільки порушення патентних прав може вкрай негативно позначитися на вашому бізнесі. Власник патенту може зупинити виробництво і продаж вашого продукту на певній території, що зробить інвестиції у ваш продукт марними та порушить виконання бізнес-плану. Крім того, вас можуть зобов'язати покрити значні збитки та понести істотні витрати на юридичні послуги.

Пошук на патентну чистоту – це найкращий спосіб заздалегідь виявити потенційні проблеми та мінімізувати ризики порушення патентних прав. І хоча пошук FTO не дає 100% гарантії, що більш ретельним він буде, то більше інформації та впевненості у своєму продукті ви отримаєте в результаті. Такий пошук застосовується як до незапатентованих, так і до запатентованих винаходів, бо наявність охоронного документа не перешкодить іншій особі позиватися до суду за порушення вами патентних прав.

Патентне бюро «Д-р Еміл Бенатов та Партнери» пропонує послуги пошуку на патентну чистоту та аналізу ризиків у галузі фармацевтики, харчових продуктів і напоїв, косметики та хімії на території Європи та США. Наша команда допоможе вам упевнитися у правильності прийнятих вами бізнес-рішень і дасть вам можливість відчути себе більш впевнено в інвестиційній діяльності. Ми вивчимо обставини вашого бізнесу і запропонуємо послуги, що відповідають вашим потребам.

Нам необхідно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адресу
 • Повне ім'я винахідника (-ів), його (їх) адресу
 • Назва винаходу / корисної моделі
 • Звіт про проведення патентного пошуку
 • Опис винаходу / корисної моделі
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата офіційних зборів та гонорару патентного повіреного

Етапи виконання

 • від 30 днівПідготовка та подача документів заявки
 • 6-12 міс. від дати пріоритетуПроведення патентного пошуку за PCT-заявкою у МПО
 • 18 міс. від дати пріоритетуПублікація PCT- заявки
 • 29-31 міс. від дати пріоритетуПерехід PCT-заявки у національні фази

Охоронні документи

 • PCT-заявка
 • Звіт про міжнародний пошук і експертний висновок
 • Міжнародна публікація PCT-заявки
Назад до переліку послуг