Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Реєстрація торговельних марок (Росія)

Реєструємо для:

 • Надежной защиты от недобросовестной конкуренции
 • Эффективной рекламы и обеспечения узнаваемости
 • Включения обозначения в качестве нематериального актива в уставный фонд
 • Включение нематериального актива в Уставный фонд
 • Использования ТЗ как нематериального актива в качестве залога
 • Действенной защиты на таможенной границе от контрафактного импорта/экспорта

Території обслуговування:
Прайс-лист

Товарний знак (торговельна марка, знак для товарів та послуг) – це захищене виключним правом позначення, завдяки якому товари та / або послуги одних осіб набувають розрізняльні здатності стосовно аналогічних товарів та / або послуг інших осіб.

ТЗ може складатися зі слів, цифр, символів, зображувальних елементів (малюнків), кольору або комбінацій кольорів у різних поєднаннях тощо. Останнім часом набувають популярності нові види ТЗ – світлові, музичні, нюхові.

Мабуть, одним із найдавніших словесних елементів, яким коли-небудь були марковані товари та послуги і який дотепер входить до складу сучасних зареєстрованих позначень, є давньоримська абревіатура S.P.Q.R. (Сенат і громадяни Риму) – 85 р. до н.е.

Реєстрація ТЗ необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на його використання, у т. ч. для реалізації прав на заборону використання такого позначення третіми особами.

Суб'єктами права власності на ТЗ можуть бути фізичні або  юридичні особи, при цьому ТЗ одночасно може належати кільком юридичним та / або фізичним особам.

В охоронному документі свідоцтві про державну реєстрацію ТЗ – вказують перелік товарів та / або послуг, на які поширюється захист. Усього визначено 45 класів товарів і послуг, наведених у Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП).

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого позначення, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав.

Термін дії реєстрації на ТЗ у більшості країн становить 10 років. За умови періодичної сплати відповідних офіційних зборів свідоцтво про реєстрацію ТЗ може бути продовжено на необмежену кількість років.

Для ідентифікації зареєстрованого позначення використовують попереджувальні символи R або ®, а для ідентифікації позначення, що перебуває на стадії реєстрації, – символ ™.

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти у захист позначення перед введенням маркованих ним товарів і / або послуг в торговельний обіг, ніж у подальшому витратити значно більше коштів для захисту своєї продукції від недобросовісних конкурентів та ділків від інтелектуальної власності.

У Російській Федерації діє перевірочна система реєстрації ТЗ. Це означає, що експертна установа – Федеральний інститут промислової власності (ФИПС) здійснює перевірку заявленого позначення на відповідність критеріям охороноздатності, в т.ч. перевіряється його новизна та подібність до позначень, раніше зареєстрованих і поданих на реєстрацію. Така процедура дозволяє досить ефективно запобігати реєстрації позначень, що вводять споживача в оману щодо товару / послуги та / або особи що виробляє товар і / або надає послугу.  

Слід пам’ятати, що в РФ фізичні особи, що не є зареєстрованими індивідуальними підприємцями, не мають права  реєструвати товарні знаки на своє ім'я за національною процедурою. Це правило не поширюється на міжнародні реєстрації (Мадридська система).

Нам необхідно

 • Полное имя или наименование заявителя (-ей), его (их) адрес
 • Изображение товарного знака
 • Перечень товаров и/или услуг с указанием классов по МКТУ
 • Отчет о поиске (не обязательно)
 • Приоритетный документ (не обязательно)
 • Доверенность на ведение дел
 • Оплата гонорара патентного поверенного и официальных сборов

Етапи виконання

 • 1 деньПопередній пошук (не обов'язково)
 • 1 деньОформлення та подання заявки
 • до 12 міс.Експертиза заявки
 • до 4 міс.Видача свідоцтва
 • до 2 міс.Продовження терміну дії свідоцтва

Охоронні документи

Назад до переліку послуг