Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Реєстрація торговельних марок (ВОІВ)

Реєструємо для:

 • Надійного захисту від недобросовісної конкуренції
 • Ефективної реклами та забезпечення впізнаваності маркованого товару/послуги
 • Включення позначення як нематеріального активу до статутного фонду
 • Використання ТЗ як нематеріального активу в якості застави
 • Использования ТЗ как нематериального актива в качестве залога
 • Дієвого захисту продукції на митному кордоні від контрафактного імпорту / експорту

Території обслуговування:
Прайс-лист

Товарний знак (торговельна марка, знак для товарів та послуг) – це захищене виключним правом позначення, завдяки якому товари та / або послуги одних осіб набувають розрізняльні здатності стосовно аналогічних товарів та / або послуг інших осіб.

ТЗ може складатися зі слів, цифр, символів, зображувальних елементів (малюнків), кольору або комбінацій кольорів у різних поєднаннях тощо. Останнім часом набувають популярності нові види ТЗ – світлові, музичні, нюхові.

Мабуть, одним із найдавніших словесних елементів, яким коли-небудь були марковані товари та послуги і який дотепер входить до складу сучасних зареєстрованих позначень, є давньоримська абревіатура S.P.Q.R. (Сенат і громадяни Риму) – 85 р. до н.е.

Реєстрація ТЗ необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на його використання, у т. ч. для реалізації прав на заборону використання такого позначення третіми особами.

Суб'єктами права власності на ТЗ можуть бути фізичні або  юридичні особи, при цьому ТЗ одночасно може належати кільком юридичним та / або фізичним особам.

В охоронному документі свідоцтві про державну реєстрацію ТЗ – вказують перелік товарів та / або послуг, на які поширюється захист. Усього визначено 45 класів товарів і послуг, наведених у Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП).

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого позначення, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав.

Термін дії реєстрації на ТЗ у більшості країн становить 10 років. За умови періодичної сплати відповідних офіційних зборів свідоцтво про реєстрацію ТЗ може бути продовжено на необмежену кількість років.

Для ідентифікації зареєстрованого позначення використовують попереджувальні символи R або ®, а для ідентифікації позначення, що перебуває на стадії реєстрації, – символ ™.

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти у захист позначення перед введенням маркованих ним товарів і / або послуг в торговельний обіг, ніж у подальшому витратити значно більше коштів для захисту своєї продукції від недобросовісних конкурентів та ділків від інтелектуальної власності.

Реєстрацію міжнародних товарних знаків здійснює Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (МБ ВОІВ). Два документи - Мадридський договір і Протокол до нього – регулюють процедуру та об’єднують 98 країн світу (за станом на 2017 р.).

Міжнародна заявка подається через національне відомство країни - учасниці Мадридської системи, резидентом якої є заявник. При поданні заявки сплачується єдиний міжнародний збір, що залежить від кількості зазначених країн та заявлених класів.

МБ ВОІВ здійснює перевірку позначення, що заявляється, лише на відповідність абсолютним критеріям (правильність заповнення заяви, дотримання норм моралі і т.д.). За результатами експертизи видається свідоцтво, що де-факто має статус пріоритетного документа.

Потім Міжнародну заявку розглядає кожне із зазначених заявником національних відомств відповідно до особливостей місцевого законодавства. За результатами експертизи в МБ ВОІВ заявникові направляється повідомлення про реєстрацію позначення або попередня відмова в реєстрації.

Попередня відмова в реєстрації може бути повною або частковою та оскаржується у відповідному відомстві, як правило, із залученням національного патентного повіреного.

Продовження дії міжнародної реєстрації здійснюється шляхом подання заяви в МБ ВОІВ та сплати єдиного офіційного збору.

Нам необхідно

 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса
 • Зображення товарного знака
 • Перелік товарів та / або послуг (бажано із зазначенням класів МКТП)
 • Звіт про пошук (не обов'язково)
 • Пріоритетний документ (не обов'язково)
 • Довіреність на ведення справ
 • Сплата гонорару патентного повіреного та офіційних зборів

Етапи виконання

 • 2 дніПопередній пошук (не обов'язково)
 • 1 деньОформлення та подача заявки
 • до 6 міс.Міжнародна (формальна) експертиза та видача свідоцтва
 • до 18 міс.Національна експертиза в країнах - членах Мадридської системи
 • до 1 міс.Продовження терміну дії реєстрації

Охоронні документи

 • Свідоцтво про реєстрацію
 • Рішення національних відомств країн - членів Мадридської системи (опціонально)
 • Виписка з офіційного реєстру WIPO
Назад до переліку послуг