Для створення винаходу потрібно гарну уяву і купу мотлоху.
Томас Едісон
×
×

Реєстрація торговельних марок (увесь світ)

Реєструємо для:

  • Надійного захисту від недобросовісної конкуренції
  • Ефективної реклами та забезпечення впізнаваності маркованого товару/послуги
  • Включення позначення як нематеріального активу до статутного фонду
  • Використання ТЗ як нематеріального активу в якості застави
  • Использования ТЗ как нематериального актива в качестве залога
  • Дієвого захисту продукції на митному кордоні від контрафактного імпорту / експорту

Території обслуговування:
Прайс-лист

Товарний знак (торговельна марка, знак для товарів та послуг) – це захищене виключним правом позначення, завдяки якому товари та / або послуги одних осіб набувають розрізняльні здатності стосовно аналогічних товарів та / або послуг інших осіб.

ТЗ може складатися зі слів, цифр, символів, зображувальних елементів (малюнків), кольору або комбінацій кольорів у різних поєднаннях тощо. Останнім часом набувають популярності нові види ТЗ – світлові, музичні, нюхові.

Мабуть, одним із найдавніших словесних елементів, яким коли-небудь були марковані товари та послуги і який дотепер входить до складу сучасних зареєстрованих позначень, є давньоримська абревіатура S.P.Q.R. (Сенат і громадяни Риму) – 85 р. до н.е.

Реєстрація ТЗ необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на його використання, у т. ч. для реалізації прав на заборону використання такого позначення третіми особами.

Суб'єктами права власності на ТЗ можуть бути фізичні або  юридичні особи, при цьому ТЗ одночасно може належати кільком юридичним та / або фізичним особам.

В охоронному документі свідоцтві про державну реєстрацію ТЗ – вказують перелік товарів та / або послуг, на які поширюється захист. Усього визначено 45 класів товарів і послуг, наведених у Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП).

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого позначення, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або кілька держав.

Термін дії реєстрації на ТЗ у більшості країн становить 10 років. За умови періодичної сплати відповідних офіційних зборів свідоцтво про реєстрацію ТЗ може бути продовжено на необмежену кількість років.

Для ідентифікації зареєстрованого позначення використовують попереджувальні символи R або ®, а для ідентифікації позначення, що перебуває на стадії реєстрації, – символ ™.

Важливо пам'ятати: краще вкласти кошти у захист позначення перед введенням маркованих ним товарів і / або послуг в торговельний обіг, ніж у подальшому витратити значно більше коштів для захисту своєї продукції від недобросовісних конкурентів та ділків від інтелектуальної власності.

Патентне бюро «Др. Еміл Бенатов & Партнери» підтримує робочі зв'язки із провідними патентними компаніями всіх країн світу. Ми можемо зареєструвати Ваш товарний знак у будь-якому, навіть найвіддаленішому куточку планети.

З нами Ви отримаєте швидкий і надійний захист Ваших нематеріальних активів! 

Нам необхідно

Може змінюватися залежно від регіону

Етапи виконання

Може змінюватися залежно від регіону

Охоронні документи

Може змінюватися залежно від регіону
Назад до переліку послуг